Waarschuwing!

Hiermee wordt uw winkelwagentje leeg. Weet u zeker dat u wilt doorgaan?

header

Garantieverklaring

Fabrieksgarantie van Chamberlain GmbH, Saar-Lor-Lux Str. 19, D- 66115 Saarbrücken
voor de motoren van de garagepoortaandrijvingen: ML510EV, ML550EV, ML700EV, ML800EV, ML1000EV-S, ML1000EV-F

Geachte klant,

Hartelijk dank dat u voor een garagepoortaandrijving van Chamberlain heeft gekozen. Onze producten worden op basis van strikte kwaliteitscriteria vervaardigd. Daarom kunnen wij u ook volgens de bepalingen van deze garantieverklaring garanderen dat de elektrische motoren van de hieronder genoemde garagepoortaandrijvingen (hierna 'product') binnen de in de onderstaande tabel genoemde periode na de eerste aankoopdatum ('garantieperiode') vrij zullen zijn van materiaal- en verwerkingsfouten (houdbaarheidsgarantie):
 
Productnummer Garantieperiode
ML510EV 3 jaar
ML550EV 4 jaar
ML700EV 5 jaar
ML1000EV 7 jaar
ML1000EV-S/ -F 7 jaarDe garantie geldt niet voor andere onderdelen van het product of het product als geheel. Dit soort fouten die door de koper worden geclaimd binnen de garantieperiode, zullen wij naar eigen inschatting op onze kosten rechtzetten, door middel van reparatie of levering van nieuwe of gereviseerde onderdelen. Dit vormt geen aanleiding voor een nieuwe garantieregeling. Andere vorderingen zijn niet mogelijk. Dat geldt in het bijzonder voor schadeclaims, ongeacht de wettelijke grond waarop ze berusten. Deze uitsluiting geldt niet wanneer
er sprake is van letselschade of wanneer wij opzettelijk of zeer nalatig handelen. De hiervoor genoemde uitsluiting van aansprakelijkheid geldt verder niet, wanneer wij op grond van de Duitse wet voor productaansprakelijkheid aansprakelijk worden gesteld of substantiële contractuele verplichtingen niet nakomen, die het doel van de garantieregeling in de weg staan.
De door Chamberlain GmbH verstrekte garantie gelden naast de juridische rechten, waarop u bij gebreken van het product aanspraak kunt maken tegenover uw verkoper. De u wettelijk toekomende rechten bij gebreken worden niet beperkt door deze garantieregeling of een daadwerkelijk garantiegeval. Alle vorderingen uit deze garantie (dus zowel de primaire vordering uit deze garantie (primaire garantieclaim) als eventuele secundaire vorderingen na een reparatie of een ruiling) verjaren binnen twaalf maanden. De verjaringstermijn van de primaire garantieclaim gaat in vanaf het moment dat u op de hoogte bent van de fout, of als er door grove nalatigheid onwetendheid over de productfout bestaat. De verjaringstermijn van secundaire vorderingen gaat in wanneer het gerepareerde of ingeruilde product bij u is geleverd.

Claims uit deze garantie kunnen alleen worden ingediend wanneer

• het product geen schade of slijtage heeft die zijn veroorzaakt door gebruik dat afwijkt van de normale gebruiksbepaling en onze richtlijnen volgens de installatie- en gebruikershandleiding;
• het product geen kenmerken heeft die op reparaties of andere ingrepen op het product wijzen, die zonder onze uitdrukkelijke toestemming zijn uitgevoerd;
• in het product enkel door ons goedgekeurde onderdelen zijn geïnstalleerd.

Procedure bij garantiegevallen:

Wendt u binnen de garantieperiode met het aankoopbewijs tot de handelaar of het bedrijf waar u het product heeft gekocht. Die zal het garantieverzoek voor u afhandelen.

De kosten voor de demontage en montage van een product vallen niet onder de garantie. Deze garantie geldt wereldwijd in de hiervoor genoemde vorm, onder de bovenstaande voorwaarden en alleen bij vertoon van het aankoopbewijs (originele factuur, kassabon of betalingsbevestiging) van de door ons geautoriseerde detailhandelaar of bedrijf waar u het product heeft gekocht. Op het bewijs moet minimaal de aankoopdatum en de naam en het adres van de detailhandelaar of het bedrijf vermeld staan. De garantie is alleen geldig voor de eerste aankoper van het product. Wanneer de eerste aankoper het product aan een nieuwe koper verkoopt (bijv. via een platform als eBay of Amazon), wordt de garantie niet op de nieuwe koper overgedragen.

Deze garantie is onderworpen
Hulp en Handleidingen

Op onze hulppagina vindt u antwoorden op vaak gestelde vragen evenals tekst- en videohandleidingen over de inbouw en ingebruikname van uw garagedeuraandrijving..

 

Nieuwsbrief

Met onze nieuwsbrief ontvangt u altijd de laatste productinformatie & speciale aanbiedingen.